Ικριώματα

Σχεδίαση / Μελέτη:

Η Ικρίωμα M.Ε.Π.Ε. μπορεί να σχεδιάσει και να κοστολογήσει την εγκατάσταση της σκαλωσιάς βάσει των απαιτήσεων σας. Η οικονομοτεχνική μελέτη συντάσσεται για να σας παρουσιάσει αναλυτικά το έργο, τα απαιτούμενα υλικά καθώς και το αναλυτικό κόστος. Τα 20 χρόνια εμπειρίας μας εγγυώνται την τεχνογνωσία μας. Έτσι, μπορούμε να σχεδιάσουμε την καλύτερη λύση για τη δική σας ανάγκη, πάντα με γνώμονα το συμφέρον σας.

 

 

 

 

 

 

Εγκατάσταση:

Από τη στιγμή που θα συμφωνηθεί η εγκατάσταση ενός ικριώματος, η Ικρίωμα M.Ε.Π.Ε. αναλαμβάνει εξ' ολοκλήρου την εγκατάσταση του, διαφυλάσσοντας όλες τις πιστοποιήσεις της. Δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στην ασφάλεια των εργατών και προσπαθούμε να εξασφαλίζουμε τις εγκαταστάσεις μας παρέχοντας τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια. Οι σκαλωσιές της Hunnebeck, με την ευκολία εγκατάστασης τους, ευνοούν την ευκολία εγκατάστασης και συνεπώς την γρηγορότερη εκκίνηση των εργασιών σας.

 

 

 

 

 

Οι Σκαλωσιές Hunnebeck

Η Ικρίωμα M.Ε.Π.Ε. χρησιμοποιεί σκαλωσιές της παγκοσμίως καταξιωμένης Hunnebeck GmbH. Η υψηλή ποιότητα των ικριωμάτων της Hunnebeck και οι πιστοποιήσεις που διαθέτουν είναι η ιδανική λύση για τις εργασίες σας. Στην εταιρία μας χρησιμοποιούμε κυρίως τα μοντέλα Bosta 70 και Bosta 100. Τα παραπάνω μοντέλα αποτελούν την καλύτερη λύση για τα ελληνικά δεδομένα και διακρίνονται για τη στιβαρή κατασκευή τους, τη γρήγορη συναρμολόγηση και την αξιόπιστη λειτουργία τους. Για ειδικές εφαρμογές χρησιμοποιούνται οι σκαλωσιές MODEX. Οι σκαλωσιές MODEX με την ευελιξία τους και την προσαρμοστικότητα τους σε κάθε δύσκολη εφαρμογή: γέφυρες επίπεδες ή τοξωτές, πλωτά μέσα (πλοία, πλωτές γέφυρες) και φράγματα (κυκλική τοποθέτηση).