Πιστοποιήσεις

Στην Ικρίωμα M.Ε.Π.Ε. χρησιμοποιούμε σκαλωσιές του του γερμανικού ομίλου Harsco Infrastructure Deutschland GmbH (μητρική της Hunnebeck) (πιστοποιημένα προϊόντα DIN 18451, αριθμός αδείας Ζ-8.1-54.2 Τεχνολογικό Ίδρυμα Βερολίνου) που παρέχουν μέγιστη ασφάλεια στους χρήστες, είναι άριστης ποιότητας και μπορούν να καλύψουν και τις πλέον εξειδικευμένες απαιτήσεις σε εξοπλισμό και τεχνική υποστήριξη.